2 August 2021

Anna-Nicole Heinrich

Video address on the European Holocaust Remembrance Day for Sinti and Roma August 2, 2021

Szanowny Panie Przewodniczący Romani Rose, szanowni Państwo, Dzisiaj jest Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Sinti i Romów. Przypomina nam o niewyobrażalnym cierpieniu I nieludzkich okrucieństwach, które Sinti i Romom zostały zadane. Dziesiątki tysięcy z nich zostali zabici w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau. Niezliczeni padli ofiarą Holokaustu w okupowanej przez nazistów Europie. Dziś jest dzień lamentu. On niesie krzyki, płacz, rozpacz ludzi nad doznaną niesprawiedliwością aż do ludobójstwa do nas, w nasze czasy. Opłakujemy razem z Państwem Pomordowanych kobiety i mężczyzn, dzieci i ludzi starszych. Użalamy się nad potwornością, przez którą ludzkie życie było niszczone według planu i opłakujemy wszystko co spotkało ludzi, ponieważ byli inni i naznaczeni jako obcy, marginalizowani i prześladowani. Mamy udział w ranach, które ich córki i synowie, wnuki i wnuczki noszą w sobie do dziś. A my, jako Kościół Ewangelicki w Niemczech pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla społeczność Sinti i Romów: bo otworzyli nam oczy na to, jak trudno przynależeć do mniejszości, w której wielu wciąż napotyka ogromne uprzedzenia. Dlatego wraz z tym dniem lamentu łączy się również wielkie zobowiązanie dla teraźniejszości i przyszłości, ponieważ antycyganizm jest dzisiaj nadal dużym problemem całego społeczeństwa niemieckiego. Do takiego szokującego wniosku prowadzi sprawozdanie niezależnej komisji ds. walki z antycyganizmem, zlecone przez niemiecki parlament i przedstawione na początku czerwca. Zapewniamy, tak jak w ubiegłym roku podczas wspólnej wizyty w Auschwitz: jako Kościół Ewangelicki w Niemczech, że będziemy w obliczu rosnącego rasizmu i nacjonalizmu razem z Państwem wstawiać się dla naszego demokratycznego państwa prawa, przeciwko antycyganizmowi, antysemityzmowi i wszystkim formom rasizmu. Obejmuje to również pracę edukacyjną, edukację historyczną Sinti i Romów oraz ich uznanie jako mniejszości narodowej. A to wiąże się z budowaniem świadomości, jakie są przyczyny i skutki antycyganizmu. W tym samym czasie patrzymy również na siebie samych. Chcemy aktywnie pracować nad tym, aby Romowie i Sinti uczestniczyli w naszych kościołach i w naszym społeczeństwie na równych prawach. I jeszcze więcej, aby ta zmiana również stała się odczuwalna i widoczna. Powinniśmy więc przeciwdziałać każdemu antycygańskiemu uprzedzeniu w sposób konkretny. To jest dla nas wszystkich istotna nauka. Dlatego też wspieramy prace związku "Sinti i Romowie i Kościoły", zwłaszcza w obszarze edukacji, mediów i pamięci. Jest to również zobowiązanie. Przede wszystkim jednak, i chcielibyśmy to wyraźnie podkreślić, ta współpraca jest ogromnym darem. Za to z głębi naszych serc dziękujemy.

Uwagi wstępne

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z