2 August 2020

Michael O’Flaherty

Dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Przemówienie z okazji obchodów 2 sierpnia 2020 r., Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów

Dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym wydarzeniu. Jestem bardzo zaszczycony, że mogę wziąć udział w Europejskim Dniu Pamięci o Holokauście dla Sinti i Romów. Dziś upamiętniamy Porajmos, morderstwo nazistów i ich współpracowników dokonane na ogromnej liczbie między 500 000 a milionem Romów pośród okrucieństw drugiej wojny światowej.

Jest to dla nas oczywiste, że należy upamiętnić to wydarzenie w dzisiejszej Europie. Ponieważ dzisiejsza Europa jest miejscem, w którym obserwujemy wzrost wzorców nienawiści i przestępstw wypływających z nienawiści skierowanych przeciwko Romom, Sinti i Wędrowcom. Niestety wiemy o nich z regularnych badań Agencji Praw Podstawowych. W pewnym stopniu napływają do nas również inne oficjalne dane. Dotyczą aktów nienawiści, prześladowań i tak dalej, jednak liczba zgłoszeń jest bardzo niska. Mniej niż jedna na dziesięć osób informuje o tego typu zajściach w pewnych miejscach i sytuacjach. Istnieje bardzo bliski związek pomiędzy wzorcami nienawiści, narastającymi wzorcami nienawiści wobec Sinti, Romów i Wędrowców a godnym ubolewania doświadczeniem dyskryminacji w tak wielu obszarach w niemal każdym zakątku Unii Europejskiej.

Spójrzmy na sytuację z ostatnich kilku miesięcy z Covidem-19, a także nieproporcjonalne działania podjęte w niektórych miejscach w celu poddania społeczności Romów, Sinti i Wędrowców kwarantannie w sposób, który byłby po prostu niepomierny w odniesieniu do ogółu ludności. W dzisiejszej Europie sytuacja jest tak poważna, że Specjalny Doradca ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu zaledwie kilka miesięcy temu porównał sytuację, jaką widzi dziś w Europie, z tą z lat 30. ubiegłego wieku.

Więc co możemy zrobić? Mój czas jest ograniczony, więc pozwólcie, że przy tej okazji zostawię wam tylko cztery myśli.

Pierwsza z nich jest swego rodzaju bazą, a to jest prawo. Nie żądamy przysług, gdy prosimy o sprawiedliwość i równość dla Romów, Sinti i Wędrowców. Prosimy, aby podstawowe prawa człowieka były szanowane i przestrzegane i nigdy się od nich nie uchylać. Po prostu domagamy się praw i przywilejów, a nie przysług.

Po drugie, wraz z prawem idzie wymóg odpowiedzialności. Decydenci polityczni, egzekutywa oraz rządy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych, a te osoby, które nie stosują się do obowiązujących praw, takie jak prawo o przestępstwach z nienawiści, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, muszą być ścigane.

Trzecia z moich czterech uwag dotyczy tego, że musimy uznać, uczcić i budować świadomość niezwykłej różnorodności społeczności Romów, Sinti i Wędrowców oraz ich historii. Musimy włączyć Porajmos do programu nauczania w naszych szkołach, musimy o tym mówić, musimy budować świadomość naszych społeczeństw na temat strasznego cierpienia. Tak mało wiadomo o wspólnotach Romów, Sinti i Wędrowców.

I po czwarte, konkludując, co wynika z tego, co właśnie powiedziałem, musimy uznać, że problem nie tkwi w tych wspólnotach, ale w naszych społeczeństwach i musimy dużo i mocno zainwestować w likwidację uprzedzeń, uprzedzeń i nietolerancji, które są tak powszechne w dzisiejszych czasach.

Dziękuję państwu za uwagę.

Wystąpienia upamiętniające

Vera Jourova

Věra Jourová

Vice President of the European Commission for Values and Transparency

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z