2 August 2020

Michael O’Flaherty

Dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Przemówienie z okazji obchodów 2 sierpnia 2020 r., Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów

Dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym wydarzeniu. Jestem bardzo zaszczycony, że mogę wziąć udział w Europejskim Dniu Pamięci o Holokauście dla Sinti i Romów. Dziś upamiętniamy Porajmos, morderstwo nazistów i ich współpracowników dokonane na ogromnej liczbie między 500 000 a milionem Romów pośród okrucieństw drugiej wojny światowej.

Jest to dla nas oczywiste, że należy upamiętnić to wydarzenie w dzisiejszej Europie. Ponieważ dzisiejsza Europa jest miejscem, w którym obserwujemy wzrost wzorców nienawiści i przestępstw wypływających z nienawiści skierowanych przeciwko Romom, Sinti i Wędrowcom. Niestety wiemy o nich z regularnych badań Agencji Praw Podstawowych. W pewnym stopniu napływają do nas również inne oficjalne dane. Dotyczą aktów nienawiści, prześladowań i tak dalej, jednak liczba zgłoszeń jest bardzo niska. Mniej niż jedna na dziesięć osób informuje o tego typu zajściach w pewnych miejscach i sytuacjach. Istnieje bardzo bliski związek pomiędzy wzorcami nienawiści, narastającymi wzorcami nienawiści wobec Sinti, Romów i Wędrowców a godnym ubolewania doświadczeniem dyskryminacji w tak wielu obszarach w niemal każdym zakątku Unii Europejskiej.

Spójrzmy na sytuację z ostatnich kilku miesięcy z Covidem-19, a także nieproporcjonalne działania podjęte w niektórych miejscach w celu poddania społeczności Romów, Sinti i Wędrowców kwarantannie w sposób, który byłby po prostu niepomierny w odniesieniu do ogółu ludności. W dzisiejszej Europie sytuacja jest tak poważna, że Specjalny Doradca ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu zaledwie kilka miesięcy temu porównał sytuację, jaką widzi dziś w Europie, z tą z lat 30. ubiegłego wieku.

Więc co możemy zrobić? Mój czas jest ograniczony, więc pozwólcie, że przy tej okazji zostawię wam tylko cztery myśli.

Pierwsza z nich jest swego rodzaju bazą, a to jest prawo. Nie żądamy przysług, gdy prosimy o sprawiedliwość i równość dla Romów, Sinti i Wędrowców. Prosimy, aby podstawowe prawa człowieka były szanowane i przestrzegane i nigdy się od nich nie uchylać. Po prostu domagamy się praw i przywilejów, a nie przysług.

Po drugie, wraz z prawem idzie wymóg odpowiedzialności. Decydenci polityczni, egzekutywa oraz rządy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych, a te osoby, które nie stosują się do obowiązujących praw, takie jak prawo o przestępstwach z nienawiści, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, muszą być ścigane.

Trzecia z moich czterech uwag dotyczy tego, że musimy uznać, uczcić i budować świadomość niezwykłej różnorodności społeczności Romów, Sinti i Wędrowców oraz ich historii. Musimy włączyć Porajmos do programu nauczania w naszych szkołach, musimy o tym mówić, musimy budować świadomość naszych społeczeństw na temat strasznego cierpienia. Tak mało wiadomo o wspólnotach Romów, Sinti i Wędrowców.

I po czwarte, konkludując, co wynika z tego, co właśnie powiedziałem, musimy uznać, że problem nie tkwi w tych wspólnotach, ale w naszych społeczeństwach i musimy dużo i mocno zainwestować w likwidację uprzedzeń, uprzedzeń i nietolerancji, które są tak powszechne w dzisiejszych czasach.

Dziękuję państwu za uwagę.

Wystąpienia upamiętniające

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z