Soraya Post, była posłanka do Parlamentu Europejskiego i inicjatorka rezolucji w sprawie uznania Holokaustu Romów, z Raymondem Guremem, ocalałym z Holokaustu francuskim Romem oraz uczestnikiem ruchu oporu, który przemawiał podczas posiedzenia parlamentarzystów, marzec 2015 r.; fot.: Międzynarodowa Sieć Młodzieży Romskiej ternYpe.

Uznanie Holokaustu Sinti i Romów w Europie

15 kwietnia 2015 r. doszło do historycznego wydarzenia. Parlament Europejski przegłosował zdecydowaną większością głosów przyjęcie uchwały uznającej historyczny fakt dokonanego w czasie II wojny światowej ludobójstwa Romów. Parlament potwierdził również, że z rąk nazistów i ich sojuszników zginęło co najmniej 500 tys. Romów oraz że w niektórych krajach wymordowano ponad 80% populacji tej społeczności. W uchwale zaproponowano ustanowienie europejskiego dnia pamięci romskich ofiar II wojny światowej pod nazwą Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu Romów.

Parlament Europejski potwierdził, że organizacje romskie wybrały datę 2 sierpnia jako dzień upamiętnienia wszystkich romskich ofiar Holokaustu. 2 sierpnia 1944 r. w części obozu Auschwitz-Birkenau nazywanej przez SS „obozem rodzin cygańskich” zamordowano ostatnich pozostałych przy życiu Sinti i Romów w liczbie 4200–4300 osób. Uznanie tych wydarzeń przez Parlament Europejski to ważny symboliczny sukces w walce z uprzedzeniami wobec społeczności romskiej oraz cenny wkład w upowszechnianie wiedzy na temat historii Romów w Europie.

Parlament wezwał również państwa członkowskie do przyjęcia rezolucji w sprawie oficjalnego uznania zagłady Romów oraz innych form ich prześladowania, takich jak przesiedlenia i internowania, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Jeszcze w 2011 r. polski parlament uznał datę 2 sierpnia za dzień pamięci. W Chorwacji miało to miejsce w 2012 r. W 2016 r. francuski prezydent Hollande uznał „szeroką odpowiedzialność” Francji za współudział w internowaniu około 6500 Romów w 31 obozach na terenie Francji, zanim zostali oni zesłani do obozów koncentracyjnych. W całej Europie pozostaje jednak jeszcze bardzo wiele do zrobienia w kwestii uznania, upamiętnienia, zbadania i upowszechnienia wiedzy na temat Holokaustu Romów. W szczególności dotyczy to ochrony takich zagrożonych miejsc pamięci, jak Lety u Písku w Czechach oraz Komárom na Węgrzech.

 

Link: Resolution of the European Parliament of 2015

 

Instytucjonalne uznanie Holokaustu Sinti i Romów

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

pod patronatem Parlamentu Europejskjego

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

We współpracy z