2 August 2020

Ryszard Terlecki

Wiceprzewodniczący Sejmu RP

Przemówienie z okazji obchodów 2 sierpnia 2020 r., Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów

Dziewięć lat temu, w lipcu 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął uchwałę o ustanowieniu dnia 2 sierpnia dniem pamięci o zagładzie Romów. To była ważna decyzja polskiego Parlamentu, ponieważ Romowie od wieków byli mieszkańcami Polski, wędrowali i mieszkali szczególnie licznie w regionie z którego pochodzę czyli w Małopolsce.

Przed wojną w Polsce mieszkało około 30 000 Romów, następnie przyszły lata niemieckiej okupacji, zagłady społeczności romskiej.

Okres komunizmu nie był również łatwy dla narodu romskiego.

Myślę, że jest to bardzo ważny dzień w naszej tradycji parlamentarnej i co roku staramy się uczestniczyć w obchodach tego dnia. W tym roku jest to niemożliwe z przyczyn od nas niezależnych z powodu pandemii, ale łączymy się myślami i pamięcią z naszymi rodakami, z naszymi współmieszkańcami, którzy pozostali w Polsce po tylu latach cierpień i trudów które musieli znosić.

Wystąpienia upamiętniające

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z