2 August 2021

Roman Kwiatkowski

Chairman of the Association of Roma in Poland

Opening Remarks on the occasion of 2 August 2021, Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma

Szanowni Państwo!

pamięć o zagładzie naszego narodu jest jednym z fundamentów romskich dziejów. Nie jesteśmy ludem bez historii. Wiele wieków funkcjonowania w tradycji ustnego przekazu, wędrówki po świecie w poszukiwaniu swojego miejsca do życia nie sprzyjały pozostawieniu po naszych przodkach materialnego dziedzictwa. Ale pamięć przenoszą kolejne pokolenia. Tak utrwala się nasza tradycja i tożsamość. Kultywujemy, pamiętamy pamięć o ludobójstwie, by nikt nie pozostał wobec niej obojętny. Jak pisał Yehuda Bauer, problem moralny, jaki mamy z Holokaustem nie polega na tym, że sprawcy byli nieludzcy, ale na tym, że byli ludzcy, tacy jak i my. Szanowni Państwo, 2 sierpnia 1944 roku Naziści dokonali ostatecznej zagłady tak zwanego "Zigeuenerlager" w Aschwitz-Birkenau. To symboliczna data, jest oficjalna jako Dzień Pamięci o Holokauście Romów i Sinti uznana przez parlamenty i rządy wielu krajów, w tym przez Parlament Europejski. Pamięć o ofiarach przestała być prywatną sprawą rodzin nielicznych ocalałych z zagłady. Stała się elementem pamięci wszystkich Europejczyków lub powinna się stać pamięcią wszystkich Europejczyków Mamy nadzieję że w tym roku, podobnie jak co roku od 30 lat, wezmą Państwo udział wraz z nami w uroczystościach 77 rocznicy zagłady naszego narodu. To Wasza obecność nadaje sens pamięci i budzi nadzieję na przyszłość, w której nie będzie miejsca na nienawiść.

Ladies and gentlemen, on August 2, 1944, the Nazis finally liquidated the so-called Gypsy camp Auschwitz Birkenau. This is a symbolic date, officially confirmed and recognized as the Holocaust Memorial Day of the Sinti and Roma by parliaments and governments of many states, including the European Parliament. Since then, the commemoration of the victims is no longer a private matter of their families and the few survivors of the Holocaust. It has become an element of the memory of all Europeans, or at least it should become an element of the memory of all Europeans. We hope that this year, as it happened throughout the previous 30 years, you will participate aside with us in the commemoration of the 77th anniversary of the Holocaust of the Sinti and Roma. It is your presence that gives meaning to this anniversary and gives hope for the future.

 

 

Uwagi wstępne

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

pod patronatem Parlamentu Europejskjego

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

We współpracy z