Auschwitz Memorial; photo: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

2 August 2019

Angela Merkel

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

Patronat nad 75. rocznicą 2 sierpnia 1944 – Europejskim Dniem Pamięci o Holokauście dla Sinti i Romów 2019

Holokaust, ludobójstwo dokonane na Sinti i Romach, odbija się echem po dziś dzień. Systematyczne prześladowania i morderstwa w czasie trwania terroru narodowych-socjalistów pozostawiają w nas bolesną traumę. Do samego Auschwitz zostało deportowanych 23.000 Sinti i Romów. Zdecydowaną większość z nich spotkała tu śmierć w męczarniach. Pośród nich było kilka tysięcy Sinti i Romów przebywających na odcinku B II aż do jego likwidacji. Były to przede wszystkim dzieci, matki oraz starcy, którzy zostali zapędzeni do komór gazowych. Tenże bezduszny 2 sierpień 1944 r. naznacza upadek w naszej historii – niepojętą tragedię dla Sinti i Romów, tragedię dla Niemiec.

Także dziś, 75 lat później, nie wolno nam zapomnieć tej okrutnej zbrodni przeciwko ludzkości. Musimy dalej opowiadać historie ofiar i wspominać ich pokorę. Musimy przekazywać ich pamięć z pokolenia na pokolenie. Ta odpowiedzialność jest nierozerwalnie związana z Państwem Niemieckim.

W świadomości tejże odpowiedzialności za przeszłość należy stawić czoła odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. Sinti i Romowie, licząc sześć milionów osób, tworzą najliczebniejszą mniejszość etniczną w Unii Europejskiej. Jednak w dalszym ciągu napotykają na wykluczenie i dyskryminację. Jedną z konsekwencji są stosunkowo niekorzystne perspektywy dla rozwoju ich dzieci. Tego nie możemy akceptować.

Rząd niemiecki ochrania i wspiera mniejszości w różnoraki sposób. Przykładem takim jest biuro Pełnomocnika ds. Mniejszości Narodowych działającego na rzecz Sinti i Romów. Komitet Doradczy ds. zagadnień niemieckich Sinti i Romów dba o stały kontakt pomiędzy ich przedstawicielami a rządem niemieckim oraz władzami samorządów. W marcu br. komitet ekspertów Antycyganizm podjął pracę. Niemcy wspierają również działania w skali europejskiej, mające na celu poprawę sytuacji Romów w ich krajach ojczystych, szczególnie na południu Europy.

2 sierpień to dzień żałoby i pamięci. Zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu, choć co się stało, nie może się odstać. Z pamiętania wyrasta jednak zobowiązanie, aby nigdy nie ustawać w walce przeciw dyskryminacji bez względu na jej pobódki. Jesteśmy zobligowani do odpowiedzialności w obronie godności każdego człowieka w Niemczech i w Europie. Mogą być Państwo pewni: rząd niemiecki jest po Waszej stronie.

Przemówienia z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów

Romani Rose

Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

pod patronatem Parlamentu Europejskjego

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

We współpracy z