Auschwitz Memorial; photo: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

2 August 2020

Ronald Lauder

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC)

Przesłanie upamiętniające z okazji 2 sierpnia 2020, Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów

Pięć lat temu Parlament Europejski ogłosił 2 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci o Holokauście Sinti i Romów, aby upamiętnić 500 000 Sinti i Romów zamordowanych w okupowanej przez nazistów Europie.

W tym dniu Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów, którą Państwo reprezentujecie, oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, organizują wydarzenie upamiętniające pamięć ostatnich 4 300 Sinti i Romów, którzy mimo zdeterminowanego oporu zostali wepchnięci do komór gazowych i zamordowani przez SS w Auschwitz-Birkenau w nocy 2 sierpnia 1944 roku.

Zostali zamordowani, ponieważ byli Sinti i Romami, tak jak sześć milionów Żydów zostało zamordowanych przez hitlerowców w tylko dlatego, że byli Żydami, a prawie milion z nich w Auschwitz-Birkenau. Auschwitz było zenitem wszelkiego zła, do którego może prowadzić antysemityzm i antycyganizm.

Auschwitz jest największym cmentarzem żydowskim świata. To właśnie w Auschwitz systematyczna eksterminacja europejskich Żydów została udoskonalona i doprowadzona do perfekcji. W Auschwitz ponad milion Żydów zgładzono w czterech komorach gazowych i czterech krematoriach. To także miejsce, gdzie obok ofiar żydowskich brutalnie zamordowano tysiące Sinti i Romów, Polaków i jeńców radzieckich.

Zachowując żywą pamięć o Holokauście zapewniamy, że przyszłe pokolenia będą uczyć się czerpiąc z przeszłości, tak aby historia się nie powtórzyła.

A jednak w tych dniach, tygodniach i miesiącach jesteśmy świadkami szerzenia się nienawiści wobec Sinti i Romów, do Żydów i innych mniejszości, rasizmu, antycyganizmu i antysemityzmu, a to ziarno, którego DNA składa się z teorii spiskowych, relatywizacji historii, gloryfikacji przemocy i nienawiści, napotyka na podatny grunt. Ataki w Halle w październiku 2019 roku i w Hanau w lutym 2020 roku pozostają najgorszymi owocami tego nasienia z niedawnej przeszłości.

Musimy podnieść głos sprzeciwu wobec takim aktom. Rasizm, nienawiść do Żydów i nienawiść w stosunku do Sinti i Romów nie zostały bowiem wyplenione z naszych społeczeństw. Wciąż się rozwijają na całym świecie.

Naród żydowski - podobnie jak Sinti i Romowie - wie aż za dobrze, jak kończy się nienawiść ubrana w słowa.

2 sierpnia pamiętamy stojąc ramię w ramię, aby uczcić pamięć wszystkich 500 000 Sinti i Romów zamordowanych w okupowanej przez nazistów Europie.

Wystąpienia upamiętniające

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z