Wydarzenia upamietniające z delegacją 50 ocalałych z Holokaustu przed Bramą Brandenburską z okazji 50. Rocznicy wydania nazistowskiego dekretu „wyniszczenie przez pracę”, wrzesień 1992 r.; fot: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

Brak adekwatnych odszkodowań dla Romów i Sinti prześladowanych przez reżim hitlerowski

Celem prac w ramach praw obywatelskich jest odzyskanie godności ocalałych z ludobójstwa Romów i Sinti. Szczególnie upokarzające w tym kontekście jest wykluczenie Romów i Sinti z ustaleń o odszkodowaniach z 1953 r. zawartych w Federalnej Ustawie o Odszkodowaniach (Bundesentschädigungsgesetz, BEG). Wprawdzie niemiecki rząd ustanowił fundusz nadzwyczajny dla osób pochodzenia nieżydowskiego prześladowanych przez Nazistów, aczkolwiek wielu poszkodowanych Romów i Sinti pozostało bez przyznania takowych środków. Naczelny władz regionalnych w Kolonii odpowiedzialny za zarządzanie wypłatami odszkodowań, twierdził w postępowaniu Sądu Administracyjnego w 1984 r. jakoby Romowie i Sinti nie byli prześladowani na tle rasowym. Tym postulatem utwierdził obecne wzorce antycygańskich interpretacji, które to w 1956 r. również posłużyły do wydania orzeczenia przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości.

Z pomoca literatury narodowych-socjalistow Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekl w 1956 r., że wszelkie działania wdrażane przed 1943 r. były rzekomo uzasadnione prowokacjami ze strony „Cyganów”, poprzez „ich własne antysocjalne zachowania, kryminalność oraz porywczość.” „Mają oni [Romowie] skłonność do popełniania przestępstw, zwłaszcza kradzieży i oszustw. Często brakuje im moralnego wzorca poszanowania własności innych, ponieważ – podobnie jak u prymitywnego człowieka prehistorycznego – występuje u nich niepohamowany popęd do zawłaszczania”. Orzeczenie to zamroziło na wiele lat ustawodawstwo w kwestii odszkodowań. Było również wykorzystywane jako podstawa do umarzania postępowań karnych przeciwko sprawcom z SS.” Prawdą jest, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał pozew o odszkodowania w 1963 r., ale nie zdystansował się od rasistowskich charakterstyk mniejszości aż do 2016 r.

Pomimo sukcesów osiągniętych w ostatnich latach, proces odszkodowawczy w całej rozciągłości musi zostać opisany jako niesatysfakcjonujący. Wiele ofiar do tej pory nie otrzymało odszkodowań za doznane cierpienia.

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

pod patronatem Parlamentu Europejskjego

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

We współpracy z