Ostatnia część stałej wystawy w Heidelbergu. Wystawa kończy się w przejściu z umieszczonymi na ścianie nazwiskami ponad 21.000 Sinti i Romów deportowanymi do Auschwitz-Birkenau, gdzie prawie wszyscy z nich zostali zamordowani; fot.: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

Pierwsza na świecie stała wystawa poświęcona dokonanej przez nazistów zagładzie Sinti i Romów

Już w 1980 r. ruch na rzecz praw obywatelskich Sinti i Romów w Niemczech wezwał do utworzenia Centrum Dokumentacji i Kultury, które miało być symbolem nowej samoświadomości tej mniejszości, oraz do udokumentowania ludobójstwa, którego dopuścili się naziści na Sinti i Romach. Fundamentalna zmiana sposobu postrzegania ludobójstwa Sinti i Romów nastąpiła dopiero po oficjalnym otwarciu Centrum Dokumentacji i Kultury niemieckich Sinti oraz Romów w marcu 1997 r. Zainaugurowano wtedy też wystawę stałą poświęconą Holokaustowi Sinti i Romów. Tego dnia po raz pierwszy opinia publiczna poznała skalę ludobójstwa popełnionego na Sinti i Romach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 700 gości krajowych i zagranicznych.

2 sierpnia 2001 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pod patronatem Centrum Dokumentacji otwarto wystawę stałą poświęconą nazistowskiemu ludobójstwu Sinti i Romów. Każdego roku odwiedza ją kilka milionów osób. Przedstawiciele Centralnej Rady w Heidelbergu zostali również powołani do komitetów doradzających miejscom pamięci oraz wspierających je koncepcyjnie i merytorycznie. Dzięki bliskiej współpracy wielu osób ludobójstwo Sinti i Romów jest obecnie dobrze udokumentowane oraz prezentowane na wielu wystawach w miejscach pamięci.

 

 

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z