Pierwsza publiczna demonstracja przeciwko dyskryminacji Sinti i Romów po zastrzeleniu członka tej społeczności przez niemiecką policję, Heidelberg, 1973 r. Demonstranci, wśród których były także dzieci, nieśli czarne flagi i transparenty z napisami mówiącymi o tym, że nie chcą już więcej być „obywatelami drugiej kategorii”

Początki działalności na rzecz praw obywatelskich niemieckich Sinti i Romów

Pierwsze lata po wyzwoleniu były naznaczone rozpaczliwymi i często długotrwałymi próbami odszukania członków rodziny, którzy przetrwali okres nazizmu. Wskutek prześladowań ogromna większość Sinti i Romów straciła dobytek swojego życia. Oprócz tego władze odmówiły uznania tych, którzy przeżyli, za ofiary prześladowań pod rządami nazistów. Zmarginalizowana społeczność ocalałych Sinti i Romów nie dysponowała środkami, które pozwoliłyby jej dać skuteczny odpór siatkom niegdysiejszych sprawców zbrodni, którzy podczas zeznań oczyszczali się nawzajem z zarzutów. Szukając bezpiecznej przystani, większość Sinti i Romów wycofała się do życia w obrębie własnej społeczności.

Pierwsze próby politycznego zaktywizowania mniejszości Sinti i Romów w Republice Federalnej Niemiec podjęli bracia Oskar i Vinzenz Rose. Już w 1947 r. zlecili prywatnemu detektywowi wytropienie Roberta Rittera, byłego szefa Centrum Badań nad Higieną Rasową III Rzeszy. We współpracy z innymi ocalałymi z Holokaustu dążyli do postawienia przed sądem sprawców zbrodni nazistowskich dokonanych na Sinti i Romach. Niestety wszystkie dochodzenia wszczęte pod naciskiem ocalałych przeciwko byłym pracownikom Centrum Badań nad Higieną Rasową zostały umorzone. Pierwsze utworzone przez Sinti i Romów stowarzyszenia nie miały żadnej siły przebicia. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX w., w okresie przemian politycznych i kulturowych, inicjatywy na rzecz praw obywatelskich Sinti i Romów zyskały na znaczeniu.

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z