Uznanie nazistowskiego ludobójstwa Sinti i Romów przez kanclerza Helmuta Schmidta, marzec 1982 r.; od lewejm.in.: Romani Rose, Josef Kwiek, Anton Franz, Egon Siebert; sekretarz stanu przy ministrze spraw wewnętrznych Andreas von Schoeler obok kanclerza Helmuta Schmidta; fot.: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

Uznanie nazistowskiego ludobójstwa Sinti i Romów

W marcu 1982 r. niemiecki kanclerz oficjalnie uznał po raz pierwszy nazistowskie ludobójstwo Sinti i Romów. W wydanym oświadczeniu powiedział, że:

Sinti i Romowie doświadczyli ogromnych krzywd ze strony nazistowskiej dyktatury. Padli ofiarą prześladowania ze względu na rasę. Dokonane na nich zbrodnie stanowiły akt ludobójstwa.

Ponadto kanclerz Helmut Schmidt wyraził potrzebę moralnego zadośćuczynienia oraz podkreślił zobowiązanie Niemiec do przyznania ofiarom rekompensat i poprawy ich sytuacji społecznej. To uznanie na gruncie prawa międzynarodowego stanowiło nowe otwarcie w stosunkach rządu federalnego z niemieckimi Sinti i Romami. Zaledwie kilka tygodni wcześniej doszło do utworzenia przez dziewięć stowarzyszeń na rzecz praw obywatelskich Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma), której przewodniczącym został Romani Rose. Powstały w ten sposób organ przedstawicielski niemieckich Sinti i Romów został uznany przez rząd federalny jako polityczny partner do rozmów. Ustanowienie Centralnej Rady usprawniło kontakty między regionalnymi i lokalnymi stowarzyszeniami mniejszości w Niemczech oraz przyniosło wzmocnienie dialogu z władzami. Od tego czasu wszyscy następcy Schmidta oraz inni urzędnicy państwowi potwierdzali uznanie ludobójstwa. W 1997 r. w czasie otwarcia pierwszej na świecie stałej wystawy poświęconej nazistowskiemu ludobójstwie Sinti i Romów, prezydent Niemiec Roman Herzog zapewniał:

Ludobójstwo Sinti i Romów było motywowane tymi samymi obsesjami na tle rasowym, zostało dokonane z tą samą premedytacją i w tym samym celu, mianowicie dążąc do osiągnięcia planowej i ostatecznej eksterminacji, jak w przypadku zagłady Żydów. Poprzez sfery wpływów narodowych socjalistów, byli oni mordowani systematycznie, rodzina po rodzinie, od najmłodszych do najstarszych.

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z