Pierwsza uroczysta wizyta Centralnej Rady w obozie Auschwitz, październik 1985 r.; fot.: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

Upamiętnienie w obozie Auschwitz

2 sierpnia każdego roku Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce organizują na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau międzynarodowe wydarzenie upamiętniające prześladowania oraz mordy Sinti i Romów dokonywane przez nazistów. Od 1985 r. Centralna Rada zaprasza do udziału w wydarzeniu ocalałych z Holokaustu przedstawicieli mniejszości z całych Niemiec.

W uroczystościach regularnie uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz Polski i innych państw. W 2011 r. polski parlament ustanowił 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Sintii Romów. 15 kwietnia 2015 r. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął uchwałę oskarżającą nazistów i ich sojuszników o dokonanie ludobójstwa ponad 500 tys. Sinti i Romów. Ogłosił również 2 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów.

„Obóz rodzin cygańskich” (Zigeunerfamilienlager) został uruchomiony przez SS w lutym 1943 r. w odcinku B II e obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Około 23 tys. Sinti i Romów z całej Europy zostało zesłanych do obozu na podstawie tzw. „dekretu w sprawie Auschwitz” z 16 grudnia 1942 r. Ponad 19 tys. uwięzionych tam osób zostało zamordowanych. W dniach 2–3 sierpnia 1944 r. w komorach gazowych zginęli wszyscy pozostający w obozie Sinti i Romowie w liczbie około 4200–4300 osób (głównie kobiety, osoby starsze i dzieci).

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z