Demonstracja poparcia dla budowy pomnika europejskich Sinti i Romów zamordowanych przez nazistowski reżim, listopad 2003 r.; fot.: Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

Europejska Nagroda Praw Obywatelskich Sinti i Romów

Europejska Nagroda Praw Obywatelskich Sinti i Romów została ufundowana w listopadzie 2007 r., w 10. rocznicę utworzenia Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów. Ze względu na niezwykle poważne naruszenia praw człowieka Sinti i Romów w wielu państwach europejskich, zwłaszcza Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, nagroda ta ma za zadanie wspieranie ochrony praw obywatelskich oraz równości szans Sinti i Romów w ich krajach pochodzenia. Nagroda ma na celu zachęcanie polityków i obywateli do walki o równe traktowanie Sinti i Romów oraz do wspierania ich uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

Po raz pierwszy przyznano ją w grudniu 2008 r. byłemu ministrowi spraw zagranicznych Polski Władysławowi Bartoszewskiemu. Pod wpływem własnych doświadczeń z nazistowską machiną zagłady po zakończeniu II wojny światowej Władysław Bartoszewski zaangażował się w ochronę praw człowieka i walkę z rasizmem. Od początku w swoich pismach, licznych wystąpieniach publicznych oraz działaniach wielokrotnie dawał do zrozumienia, że ofiarami celowej eksterminacji byli zarówno Żydzi, jak i Sinti i Romowie. Ocalali z zagłady Sinti i Romowie oraz ich potomkowie mogli zawsze liczyć na jego wsparcie w wielu politycznych konfliktach.

Od tego czasu nagroda jest przyznawana co dwa lata tym osobom, grupom oraz instytucjom – przede wszystkim reprezentującym większościową część społeczeństwa – które wywiązując się ze swojej historycznej odpowiedzialności, mają duży wkład w poprawę sytuacji Sinti i Romów z punktu widzenia praw człowieka. Dotychczasowymi laureatami byli: była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Simone Veil, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg, a także prezes Towarzystwa na rzecz Ludów Prześladowanych Tilman Zülch, organizacja broniąca praw człowieka Amnesty International oraz były prezydent Słowacji Andrej Kiska.

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z